Otwarta Grupa Praktykowania Empatii

Otwarta Grupa Praktykowania Empatii to spotkania dla uczestników bieżącej edycji kursu Praktyka Współczucia. Spotkania trwają dwie godziny, online, raz w miesiącu i zaczynają się po 10 tygodniu kursu.

Co to znaczy, że grupa jest otwarta?

To znaczy, że możesz przyjść kiedy chcesz, na jedno, raz na jakiś czas albo na wszystkie spotkania. Za każdym razem możesz spotkać inne osoby. Nie potrzebujesz deklarować stałego uczestnictwa w spotkaniach.

Dla kogo są te spotkania?

Spotkania skierowane są przede wszystkim dla osób uczestniczących w bieżącej edycji kursu, które  zaczynają swoją przygodę z Praktyką Współczucia oraz NVC.

Otwarta Grupa Praktykowania Empatii może być też dobrym miejscem dla osób, które chcą poszerzać wachlarz swoich umiejętności o pracę z różnymi osobami. Kiedy ćwiczymy tylko z jedną osobą, możemy nabrać pewnych przyzwyczajeń, które świetnie działają z tą osobą, ale mogą zupełnie się nie sprawdzać z innymi.

Jak wyglądają spotkania?

Głównym celem spotkań jest rozwijanie umiejętności słuchania uczuć i potrzeb (tzw. empatii). 

W trakcie spotkań można wziąć udział w 2 - 3 ćwiczeniach, które są pomocne w tym procesie, np. słuchanie w ciszy, słuchanie z werbalizacją uczuć i / lub potrzeb. Najczęściej będziemy pracowali w parach lub małych grupach, a po każdym ćwiczeniu będziemy mogli podzielić się naszymi odkryciami na forum. Każde spotkanie rozpocznie się i zakończy krótką rundą.

W trakcie spotkań można również poznać inne osoby, które tak jak my chcą uczyć się takiego słuchania. To daje możliwość doświadczania wspólnoty, której często brak nam w innych przestrzeniach naszego życia i zobaczyć, że nie jesteśmy sami w tej drodze. Możemy również znaleźć empatycznych towarzyszy, z którymi będziemy mogli spotykać się w dowolnym momencie, aby wspierać się w nauce i tym co przynosi życie każdemu z nas.

W czasie całego spotkania obowiązuje zasada dobrowolności. Wszystko możesz, nic nie musisz!

Czym Otwarta Grupa Praktykowania Empatii nie jest?

Grupa nie jest miejscem dyskusji koncepcji prezentowanych na Kursie Praktyka Współczucia, a tym bardziej innych koncepcji. Nie jest grupą terapeutyczną ani grupą wsparcia. Nie może być traktowana jako substytut terapii.