Potrzeby

Chociaż wszyscy doświadczamy potrzeb w różny sposób w różnym czasie, to same potrzeby są uniwersalne w nas wszystkich. To pomaga nam spojrzeć na inne osoby ze współczuciem i zobaczyć w nich ludzi, takich samych jak my.

Uwaga!
Potrzeby nie zawierają w sobie żadnej sugestii, że konkretna osoba podejmie konkretne działania. Jeśli tak jest, to mówimy o strategiach, a nie o potrzebach. By przeczytać więcej o potrzebach KLIKNIJ TUTAJ.

AUTONOMII
Wyboru
Wolności
Niezależności
Przestrzeni
Spontaniczności

POŁĄCZENIA
Czułości
Docenienia
Autentyczności
Godności
Sprawczości
Poczucia własnej wartości
Przynależności
Opieki
Bliskości
Komunikacji
Wspólnoty
Społeczności
Towarzystwa

POŁĄCZENIA (cd)
Stabilności
Wsparcia
Zaufania
Rozumienia
Wzbogacania życia
Dzielenia się
Bycia widzianym
Więzi
Współpracy
Wspólnej rzeczywistości

SENSU
Świadomości
Świętowania
Wyzwania
Jasności

Transparentności
Kompetencji
Wkładu
Twórczości
Efektywności 

POKOJU / SPOKOJU
Akceptacji
Równowagi
Piękna
Łatwości
Równości
Sprawiedliwości
Prostoty
Harmonii
Nadziei
Porządku
Spokoju ducha
Dobrostanu emocjonalnego
Prywatności

DOBROSTANU FIZYCZNEGO
Powietrza
Opieki
Komfortu
Pożywienia
Ruchu
Współczucia
Empatii
Zrozumienia
Przyjaźni
Włączenia
Inspiracji
Integralności
Intymności
Miłości
Wzajemności
Partnerstwa
Obecności

Szacunku
Szacunku dla siebie
Bezpieczeństwa
Samoakceptacji
Kontaktu ze sobą
Wyrażania siebie
Skuteczności
Rozwoju
Spójności
Integralności
Uczenia się
Żałoby
Opłakiwania
Ruchu
Uczestnictwa
Obecności
Postępu
Celu
Pobudzenia
Rozumienia
Zrozumienia
Odpoczynku / Snu
Fizycznego bezpieczeństwa
Schronienia
Dotyku
Wody

ZABAWY
Przygody
Ekscytacji
Humoru
Radości
Relaksu
Stymulacji
Kreatywności
Różnorodności